Hier staan wij voor

Dit is de Verburch-hof.
WSKO Verburch-hof is gevestigd in een modern, ruim en licht gebouw. De school beschikt over twee speelzalen en een moderne, goed uitgeruste gymzaal. Het atrium is zeer geschikt voor toneelvoorstellingen en voor gezamenlijk vieringen en activiteiten. Verder beschikt de school o.a. over een “SpeelRijk” voor de groepen 1 t/m 4, een leerplein voor de groepen 5 t/m 8 en een schoolbibliotheek.

De Verburch-hof is een “Vreedzame school”:  een (scholen)gemeenschap, waarin iedereen zich betrokken en verantwoordelijk voelt en op een positieve manier met elkaar omgaat. De leerlingen worden ingezet als mediator en denken mee via de leerlingenraad. 

Het schoolteam werkt opbrengstgericht om 'eruit te halen wat erin zit’. Een pedagogisch goed klimaat is hierbij de basis.
Wij vinden het  belangrijk dat iedere leerling zich goed, veilig en geaccepteerd voelt. Alle kinderen hebben aandacht nodig, evenals duidelijkheid en structuur. Om deze redenen hanteert de school in het hele gebouw dezelfde afspraken en regels, die zijn uitgewerkt in o.a. een gedragscode en anti-pestprotocol.
Er wordt gebruik gemaakt van de principes van samenwerkend (coöperatief) leren om zodoende tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van alle leerlingen. Daarnaast is er ook oog voor de niveauverschillen van de leerlingen en gaan we dus uit van verschillen.

De school heeft een betrokken en actieve medezeggenschapsraad en oudervereniging.

Manier van werken.
Op WSKO Verburch-hof hanteren we het leerstofjaarklassen systeem. Dit houdt in dat leerlingen op basis van leeftijd worden ingedeeld. Maar ook leerlingen van dezelfde leeftijd verschillen in niveau en ontwikkeling. We gaan dan ook uit van verschillen tussen leerlingen, maar we hechten ook aan gezamenlijke activiteiten en een hecht groepsgevoel.

Leerkrachten en leerlingen van de parallelgroepen werken nauw met elkaar samen. Wij noemen dat groepsdoorbrekend werken. Deze manier van werken stimuleert flexibiliteit bij zowel leerlingen als bij leerkrachten. Bovendien worden kennis en vaardigheden met elkaar gedeeld. Samenwerken wordt daarnaast gestimuleerd door het hanteren van coöperatieve werkvormen.

Wij maken graag gebruik van de mogelijkheden die ICT ons biedt. Zo werken de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 regelmatig op een chromebook en worden er in de groepen 1/2 ook Ipads ingezet. Dit betekent niet dat onze leerlingen de hele dag achter hun chromebook/ipad zitten! Bij ons op school wordt er ook nog veel op papier geschreven. We zien ICT een middel om te leren, niet als doel. 

Identiteit
Wij zijn een Rooms Katholieke school. Iedereen is van harte welkom op onze school. Wij hechten aan een open en warme schoolcultuur waarbij er begrip en respect voor anderen en andere meningen hoog in het vaandel staan.
Wij zijn natuurlijk niet neutraal: wij vertellen bijbelverhalen en vieren de kerkelijke feestdagen zoals Kerstmis en Pasen. Soms vinden de vieringen plaats in de kerk, soms op school. Deze activiteiten zijn een onderdeel van ons programma.

Het schoolteam
Ons schoolteam bestaat uit uit 35 enthousiaste mensen:
groepsleerkrachten, vakleerkracht gymnastiek, onderwijsassistenten, leerkrachten met specialisatie ( gedrag, rekenen, taal, ICT), intern begeleider, conciërge en Wij werken met veel plezier op onze bijzondere school en nodigen u van harte uit voor een rondleiding!

Partners in het schoolgebouw
In ons gebouw zijn de volgende voorzieningen
- Kinderfysiotherapie
- Spel- en kindertherapie
- Logopedie
- Jeugdgezondheidszorg (het consultatiebureau) is in ons gebouw gehuisvest.
- Peuterspeelzaal en kinderopvang

Rondleiding
Wanneer u interesse heeft in onze school, bent u van harte welkom voor een rondleiding. 
Een afspraak maken kan telefonisch: 0174-210410
Wanneer u een mailtje stuurt en u uw telefoonnummer vermeldt, nemen wij contact met u op om een afspraak te maken. Algemeen e-mailadres: verburch-hof@wsko.eu