Nieuwe ouders en verzorgers

Als een kind twee is geworden, kan het door de ouders op school aangemeld worden. Hiervoor kunt u een afspraak maken met Richard de Graaff (directeur) of Wendy Hendriks (plaatsvervangend directeur) waarna een intakegesprek volgt van ongeveer 45 minuten (eerste kind). Telefoonnummer: 0174 210 410

In het gesprek zal het over de visie en uitwerking daarvan gaan en kunnen vragen worden gesteld. Daarna volgt een rondleiding door de schoool. 

Wij werken niet met een open dag, omdat we dat niet persoonlijk genoeg vinden. 

Wanneer het kind 3 jaar en 10 maanden oud is, krijgen de ouders/verzorgers een intakeformulier toegestuurd. Vervolgens worden de ouders/verzorgers uitgenodigd voor een gesprek om dit formulier te bespreken en worden de wenochtenden afgesproken met elkaar.