Schooltijden

Schooltijden
Op de Verburch-hof werken we met een continurooster voor groep 1 t/m 8. Op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag blijven alle leerlingen op school eten tussen de middag. Dit onder begeleiding van een medewerker van Smallsteps of een overblijfmoeder.

De schooltijden zijn van 08.30 uur - 14:30 uur (woensdag tot 12.00 uur)

Stuur uw kinderen aub niet te vroeg naar school, want voor te vroege kinderen kan de school geen verantwoordelijkheid nemen. De deuren gaan om 08.20 uur open.

Vakanties 2021-2022
Herfstvakantie: zaterdag 16 oktober t/m zondag 24 oktober 2021
Kerstvakantie: zaterdag 25 december t/m zondag 9 januari 2022
Voorjaarsvakantie: zaterdag 26 februari 2021 t/m zondag 6 maart 2021
Pasen: vrijdag 15 april t/m maandag 18 april 2022
Meivakantie: zaterdag 23 april t/m zondag 8 mei 2022 Hemelvaart: donderdag 26 mei t/m zondag 29 mei 2022
Pinksteren: maandag 6 juni 2022
Zomervakantie: zaterdag 9 juli t/m zondag 21 augustus 2022


Vrije (mid)dagen en studiedagen - schooljaar 2021-2022
Donderdag 16 september 2021: studiedag WSKO
Maandag 15 november 2021: studiedag
Vrijdag 24 december 2021: vrije dag
Maandag 31 januari 2022: studiedag
Vrijdag 25 februari 2022: middag vrij
Vrijdag 1 april 2022: studiedag
Vrijdag 22 april 2022: middag vrij
Vrijdag 24 juni 2022: studiedag
Vrijdag 8 juli 2022: vrije dag

 
Gymtijden
De kleutergroepen hebben drie keer per week gym. Eén gymles wordt gegeven door de vakleerkracht, David de Ruiter en de overige twee lessen worden gegeven door de groepsleerkracht in de speelzaal. De groepen 3 t/m 8 hebben twee keer in de week gym van de vakleerkracht, David de Ruiter. De gymlessen worden op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag gegeven in onze eigen gymzaal. Na de gymles douchen alle kinderen. 

De gymschoenen van de kleuters worden bewaard op school. Vanaf groep 3 nemen de kinderen op de gymdagen hun gymtas mee naar school. Hierin zit sportkleding, gymschoenen en een handdoek. 

Maandag: 7a, 7b, 8, 6b, 6a en 5b
Dinsdag: 4b, 4a, 3a, 3b, 6b, 6a en 5a
Donderdag: 4a, 4b, 5a, 5b, 7a, 7b en 8
Vrijdag: alle groepen 1-2, 3a en 3b