Opleiding Onderwijs Assistent

Al enige jaren is onze school erkend leerbedrijf. Deze erkenning is geregistreerd bij SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven).

Er zijn verschillende studenten bij ons op school werkzaam, waaronder de studenten van ROC Mondriaan uit Naaldwijk. Deze volgen bij ons intern de opleiding voor onderwijsassistent. De samenwerking met het ROC is nauw en heeft als doel de integratie tussen de theorie en de praktijk te verbeteren. Veel studenten gebruiken deze opleiding als opstap voor een opleiding op de PABO.
Dit schooljaar zijn we gestart met maar liefst 5 tweede en 4 derdejaars MBO- studenten. Deze zijn twee dagen in de week aanwezig. 
Zij voeren lesactiviteiten uit met groepjes leerlingen, ondersteunen de leerkracht bij het lesgeven en voeren administratieve taken uit.
Hiernaast krijgen ze op woensdag les van Marja Altena en een docent van het ROC Mondriaan. Zij krijgen begeleiding bij hun opdrachten, werken aan groepsopdrachten en volgen ze workshops van andere docenten van onze school. Zo wordt er dit jaar kennisgemaakt met het concept van De Vreedzame School, leespromotie en werkvormen van coöperatief leren. Hiernaast gaan zij aan de slag met materialen, die zij later kunnen gebruiken bij de begeleiding van kinderen. De aangeboden stof is dus direct toepasbaar in de praktijk.
Naast de stage binnen de groep leren de studenten ook in teamverband te werken. Dit komt tot uiting in de groepsopdrachten, waarvoor zij met elkaar verantwoordelijk zijn. Een dergelijke opdracht vraagt veel van de studenten, namelijk het verdelen van de taken, communiceren met elkaar en met het team. De ervaring is dat het de band van de studenten onderling en het team verstevigt en het enthousiasme onder de studenten vergroot.
De leerafdeling blijft zich verder ontwikkelen. Het is een uniek win-win concept, waarbij de integratie van theorie en praktijk samenkomt.
De inzet van de studenten is heel waardevol voor onze school en we hopen in de toekomst nog lang met het ROC Mondriaan te kunnen samenwerken.