Beeldcoaching

Marja Altena is verbonden als gecertificeerd beeldcoach aan onze school en ondersteunt leerkrachten bij het geven van de lessen. Beeldcoaching is één van de begeleidingsmethodieken die we gebruiken om ons onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de leerlingen. 


Dat betekent dat er regelmatig video-opnamen gemaakt worden binnen onze school.  Belangrijk uitgangspunt is het contact tussen de leerkracht en de leerlingen, maar ook de sfeer in de groep, de manier waarop de groep werkt en de wijze waarop de leerkrachten lesgeven. Vooral de succesvolle momenten tussen de leerkracht en de leerling(en) worden geanalyseerd en samen met de leerkracht wordt bekeken hoe deze krachtige momenten verder uitgebouwd kunnen worden. 

 

Het spreekt vanzelf dat de beelden alleen voor professioneringsdoeleinden bedoeld zijn. Het is uitsluitend voor intern gebruik en volledige betrouwbaarheid wordt hierbij gewaarborgd.  De beelden worden na afloop van het begeleidingstraject vernietigd.