Kleuters

Kinderen leren immers het meeste door spel.

In de kleutergroepen werken we met thema’s. Per jaar behandelen we vijf thema’s. Jaarlijks terugkerende thema's zijn 'Sinterklaas' en 'Kerstmis'. Verder werken we met wisselende thema's, zoals: 'Groeien en bloeien', 'Ik ga naar school' of 'Piraten'.
We proberen de thema's zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de belevingswereld van de kinderen.

Tijdens de werkles spelen/werken de leerkrachten met de kinderen in de hoeken. In SpeelRijk werken we groepsoverstijgend. Dat wil zeggen dat de kinderen uit alle kleutergroepen tegelijkertijd in het lokaal aanwezig zijn.
Tijdens de kringmomenten dagen we de kinderen uit om zich verder te ontwikkelen in hun spel.

Ook worden in de kring diverse taal- en rekenactiviteiten aangeboden.
Er zijn allerlei materialen aanwezig die met letters, cijfers en tellen te maken hebben.
Als kinderen daar behoefte aan hebben, kunnen ze daar al spelenderwijs mee kennis maken.
In de kleutergroepen oefenen we de lees- en rekenvoorwaarden.
Dit zijn vaardigheden die kinderen nodig hebben om zich het lees- en rekenproces eigen te kunnen maken.
De oefeningen worden m.b.v. de handpoppen van Villa Letterpret/de Rekenflat aangeboden.
Zo maken de kinderen onder andere kennis met Arie de Letterkanarie, Tijm Rijm, Sjoerd de Cijferwoerd en Mien de Meetmuis.
In de speelzaal hebben we klim-en klautermateriaal en buiten zijn er voor de kinderen diverse karren, fietsen, scheppen, loopklossen e.d.
Door een kind in een omgeving te zetten die uitdaagt, wordt het kind geprikkeld om allerlei nieuwe ervaringen op te doen.

In de kleuterperiode houden we de vorderingen van alle leerlingen bij d.m.v observaties en sluiten we ons onderwijsaanbod daarop aan.