Groepen 4

Welkom op de bladzijde van groep 4!

In groep 4 wordt er hard gewerkt. In groep 4 kunnen de kinderen al lezen en gaan we dit nog verder oefenen. We lezen op veel verschillende manieren. Dit doen wij bijvoorbeeld stil, duolezen, toneellezen, rijtjes lezen. Voorlezen is erg belangrijk, maar ook thuis zullen de kinderen steeds vaker zelf een boek gaan lezen. Op school zullen de kinderen dagelijks met lezen bezig zijn. Lezen leer je namelijk door veel te lezen! 

Met behulp van de methode Pluspunt bieden wij het rekenonderwijs aan. Aan het eind van groep 4 kunnen de kinderen de getallen t/m 150 plaatsen op de getallenlijn. Daarnaast kunnen de kinderen dan ook optellen en aftrekken tot en met 100. Ook wordt er geoefend met klokkijken, rekenen met geld en het meten.
De tafels zijn erg belangrijk dit jaar! Aan het einde van het jaar zijn alle tafels van 1 t/m 10 aan de kinderen aangeboden. In groep 4, maar ook de jaren daarna blijven we dit automatiseren. 

Voor taal en spelling gebruiken we de methode TaalActief als leidraad. Om alle doelen te behalen en de woordenschatwoorden extra te oefenen maken wij veel gebruik van bewegend leren. Dit doen wij zowel klassikaal als groepsdoorbroken met de beide groepen 4. 

In groep 3 hebben de kinderen aan elkaar leren schrijven. In groep 4 leren de kinderen de hoofdletters. 

Twee middagen in de week staat het spelenderwijs leren centraal. Dit doen wij door een bezoek te brengen aan SpeelRijk of groepsdoorbroken les te krijgen in wereldoriëntatie en engels. In SpeelRijk zijn verschillende hoeken die aansluiten op een thema. Een thema loopt van een vakantie t/m vakantie. In de groepen 1 t/m 4 staat hetzelfde thema centraal. 

De kinderen krijgen 2 keer per week gym van een vakdocent.

In de klas werken wij met Chromebooks. Wij gebruiken dit om extra te oefenen met rekenen, taal en spelling.