Groepen 4

Welkom op de bladzijde van groep 4!

In groep 4 wordt er hard gewerkt. In groep 4 kunnen de kinderen al lezen en gaan we dit nog verder oefenen. We lezen op veel verschillende manieren: zelf, duolezen, toneellezen, rijtjes lezen. Ook thuis lezen de kinderen en voor het beter leren lezen is ook voorlezen erg belangrijk. Dagelijks lezen de kinderen. Lezen leer je door te lezen! 10 minuten per dag is genoeg, maar wel regelmatig.

Met behulp van de methode RekenRijk bieden wij het rekenonderwijs aan. Aan het eind van groep 4 kunnen de kinderen de getallen t/m 130 plaatsen op de getallenlijn. De kinderen kunnen tellen met sprongen van tien en huppen van 1. De kinderen kunnen optellen en aftrekken tot en met 100. Ook wordt er geoefend met klokkijken, rekenen met geld en het meten.

De tafels zijn erg belangrijk dit jaar! Aan het einde van het jaar moeten de kinderen de tafels 1 t/m 10 op volgorde en door elkaar weten. De tafelsommen vlot door elkaar kennen is onmisbaar voor het verdere rekenonderwijs!

In groep 3 hebben de kinderen aan elkaar leren schrijven. In groep 4 leren de kinderen de hoofdletters. 

Twee middagen in de week staat het spelenderwijs leren centraal. Dit doen wij door een bezoek te brengen aan SpeelRijk. Hier zijn verschillende hoeken die aansluiten op een thema. De kinderen werken spelend aan de doelen die zij in de ochtend aangeboden hebben gekregen. Wij werken deze middagen groepsdoorbroken met de groepen 3 en de andere groep 4.

De kinderen krijgen 2 keer per week gym van een vakdocent.

Regelmatig doen we met de groepen 4 ook activiteiten samen. Bijvoorbeeld een knutselactiviteit of een taalspel. Op onze pagina ziet u een aantal acitiviteiten die wij dit schooljaar hebben gedaan.