Groepen 3

Leuk dat u een kijkje neemt in onze groep! 

Als de kinderen 's morgens binnen komen, staat er een circuit met verschillende leesmaterialen voor ze klaar. Zij oefenen spelenderwijs de letters en de woorden die zij in de klas geleerd hebben. Daarna krijgen de kinderen van de juf een nieuwe letter, woord of lettercombinatie aangeboden. Wij gebruiken daarbij de methode Veilig leren Lezen. Nadat de kinderen gelezen en in hun werkboekje gewerkt hebben, gaan ze aan de slag met een chromebook, leesspelletjes of met het schrijven van de woorden. Dat doen zij geheel zelfstandig. Als de kinderen een letter aangeboden hebben gekregen, dan krijgen ze hem gelijk in hun schrijfschrift aangeboden. We gebruiken hierbij de methode 'Pennenstreken'. Ook de cijfers worden volgens deze methode aangeleerd.Ook wordt er regelmatig aan leespromotie gedaan, want naast de boekjes van Veilig Leren Lezen worden er ook prentenboeken, boeken over de natuur, stripboeken, moppenboeken en zelfs boeken met gedichten gelezen. De kinderen vinden het ook heerlijk om in een leestent te lezen, liggend op een kussen of hangend tegen de verwarming. Ook mogen ze regelmatig een stukje voorlezen op de voorleesstoel voor de hele klas. De juffen lezen ook dagelijks voor en proberen de nieuwste, maar ook bestsellers van vroeger te promoten. We hopen natuurlijk dat deze lijn thuis doorgetrokken wordt, want kinderen die plezier hebben in lezen, zullen ook meer en daardoor ook beter gaan lezen. 

Naast lezen wordt natuurlijk ook rekenen aangeboden. Daarbij gebruiken we de rekenmethode 'Pluspunt'. Deze methode gebruiken we dit jaar voor het eerst. Het heeft naast de basisstof ook verrijkingsstof voor de kinderen die al verder zijn. Wanneer de kinderen klaar zijn met hun werk wordt er exrspelmateriaal aangeboden. Ook kunnen de kinderen oefeningen op hun chromebook doen.

Naast de basisvakken krijgen de kinderen ook muziek, wereldverkenning, Engels, gym, handvaardigheid en tekenen aangeboden. Net als bij de kleuters werken we thematisch. Van vakantie tot vakantie werken we met een nieuw thema. We gebruiken hierbij de methode 4x wijzer. De kinderen gaan ook naar Speelrijk, waar deze thema's eveneens uitgewerkt worden.

We vinden het belangrijk dat de kinderen zich veilig voelen in de groep; dat zij zich gehoord en gezien voelen. Als er een fijne sfeer heerst, dan komen kinderen ook beter tot leren. Wekelijks krijgen de kinderen de methode Vreedzame School aangeboden.