Groepen 6

Het schooljaar is weer begonnen! Een van de eerste activiteiten was een klassengesprek over de afspraken in onze klas. Een leerling kwam met de volgende afspraak: 'We mogen allemaal onszelf zijn in de klas en voelen er ons goed'. Dit is het uitgangspunt van onze groepen geworden. We vinden het heel belangrijk dat er een positieve en fijne sfeer heerst in onze klassen.

De kinderen werken met een weektaak. Op de weektaak staat precies wat de leerling moet doen. Er zijn verschillende weektaken, zodat ieder kind op zijn eigen niveau kan ontwikkelen. Iedere leerling heeft een eigen chromebook. Zij zijn zelf verantwoordelijk om hier goed mee om te gaan. Elke dag maken we de rekenles op het chromebook in Snappet. Dit schooljaar gaan de kinderen ook aan de slag met de Google Skills. De kinderen leren o.a. hoe Google Documenten en Google Presentaties werkt. Deze vaardigheden kunnen de kinderen gebruiken bij het maken van een boekbespreking. 

Naast het gebruik van het chromebook, werken we ook veel met elkaar in de klas. We gebruiken bijvoorbeeld veel coöperatieve werkvormen.

We oefenen heel veel met de tafels, klokken, sommen met grote getallen, verhalen schrijven, we leren wat de persoonsvorm is en het onderwerp, we leren veel weetwoorden schrijven, Engelse woorden en zinnen maken en nog veel meer! Ook krijgen we dit jaar huiswerk.

We werken met de methode 4XWijzer, waarbij we iedere keer een aantal weken over een thema werken. De middeleeuwse stad, alles verandert, Nova Zembla, Kunst door de tijd en Nederland zijn thema's die dit jaar voorbij komen. Binnen de thema's komen de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, creatieve vaardigheden en muziek voorbij. De opdrachten sluiten aan bij de meervoudige intelligenties van de kinderen, zodat iedereen op een manier kan leren die bij hem/haar past.