Groepen 8 

Welkom op de pagina van groep 8!

Het laatste jaar van de basisschool…..

In de groepen 8 wordt gewerkt met een digitale weektaak. De kinderen kunnen daarop precies zien wat ze moeten maken iedere week. De kinderen strepen de taken af die ze hebben gedaan. Naast de “verplichte” taken staan er ook “niet verplichte” taken op, waar de kinderen mee aan de slag kunnen.

De leerlingen hebben allemaal een eigen chromebook in de klas. De kinderen verwerken hier lessen op van bijvoorbeeld rekenen, Engels en verkeer. Daarnaast maken ze bijvoorbeeld ook stelopdrachten met Google Docs en spreekbeurten/boekbesprekingen met Google presentatie op de chromebook.

Vorig schooljaar zijn we gestart met de methode 4XWijzer voor wereldoriëntatie. Er wordt thematisch gewerkt aan verschillende thema’s. Binnen de thema’s komen de vakken: aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek, muziek en creatieve vaardigheden terug.

In groep 8 gaan de leerlingen aan het eind van het schooljaar op schoolkamp. De kinderen krijgen een advies voor het Voortgezet Onderwijs. We voeren een musical op en zo zijn er nog veel meer leuke dingen in het laatste basisschooljaar!