Groepen 7

Trefwoord
Dagelijks wordt in de klas aan Trefwoord gedaan. Centraal in Trefwoord staat de leefwereld van kinderen. Kinderen worden uitgedaagd om aan de hand van eigentijdse verhalen en Bijbelverhalen na te denken over levensbeschouwelijke thema’s.

Lezen
Op de Verburch-hof is er veel aandacht voor lezen. Het lezen blijft ook in groep 7 erg belangrijk! We starten elke ochtend en middag met 15 minuten stillezen. Er wordt drie keer per week gewerkt met Estafette. De juffen lezen elke dag voor.

Rekenen
Er wordt gerekend op het Chromebook met het programma Snappet. De kinderen gaan na een instructie zelfstandig aan de slag. Het computerprogramma zorgt dat uw kind voldoende oefent aan de aangeboden doelen.

Spelling
In groep 7 gebruiken we de spellingmethode van Taal Actief. In les 1 en 3 krijgen de kinderen categorieën aangeleerd.
De lessen 2 en 4 draaien om werkwoordspelling. Werkwoordspelling wordt pittig in groep 7 en moet dus vaak geoefend worden.

Taal
In groep 7 werken we voor taal ook met de methode Taal Actief. Elke 3 weken krijgen de kinderen een woordpakket aangeboden. Ook wordt er geoefend het onderdeel taal verkennen: hierin leren we de grammatica en taalfuncties.

Wereldoriëntatie
Hiervoor werken we met de methode 4Xwijzer. Er wordt een aantal weken aan een thema gewerkt. Binnen de thema’s komen de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, creatieve vaardigheden en muziek voorbij. Kinderen worden begeleid om op het eigen niveau zoveel mogelijk over een bepaald thema te ontdekken.

Engels
Voor Engels wordt er gewerkt met Groove Me, een eigentijdse methode die de basisvaardigheden aanbiedt om een goede aansluiting met het VO te garanderen.

Verkeer
We gaan hard aan de slag met verkeer. In groep 7 hopen we namelijk allemaal het verkeersexamen te halen. Dit examen bestaat uit een praktijkgedeelte en een theoriegedeelte. Meestal is het theorie-examen in april en komt dan het praktijkexamen in mei of juni. De theorie leren we vooral met de lessen in de groep en met het oefenen van oude examens.
In november hebben we een dodehoek les met een echte vrachtwagen.

Chromebooks
Alle leerlingen maken gebruik van een Chromeboook. We werken met Google Classroom en Google Drive en bieden sommige methodes een digitale verwerking. Op deze manier kan de leerkracht beter zien hoe een kind zijn of haar werk maakt en adequater reageren.

Agenda en huiswerk
De kinderen krijgen regelmatig huiswerk. Het huiswerk mag worden opgeschreven in de agenda en moet bewaard worden in een huiswerkmapje. Het is de bedoeling dat kinderen in groep 7 al wennen aan het feit dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun huiswerk en dat plannen hier een belangrijk onderdeel van is. Daarnaast is veel van het huiswerk voorbereiding op de toets of juist herhaling om de stof in te laten slijpen. Als het te vaak voorkomt dat het huiswerk niet gedaan wordt, worden de ouders ingelicht.