De oudervereniging

De oudervereniging bestaat uit een aantal enthousiaste ouders met kinderen op de Verburch-hof.
De leden van de oudervereniging zijn: Edith Gram (voorzitter), Sebastiaan Verbree (penningmeester), Melissa van der Meer (secretaris), Laura de Vos, Sandra Kingma, Helma van Holsteijn, Miranda van Wingerden, Rianne Scholl, Helen Holierook, Sandra de Kok, Mieke Duindam en vanuit school Wendy Hendriks.

In kleine werkgroepen worden evenementen samen met de leerkrachten voorbereid en uitgevoerd (en indien nodig met vrijwillige ouders). Het belang van de kinderen staat hierbij centraal. 

Daarnaast vergaderen wij eenmaal per zes weken met de gehele groep. Juf Wendy Hendriks woont de vergaderingen bij als afgevaardigde van het lerarenteam, zodat we goed kunnen communiceren met het team.

Dankzij de jaarlijkse ouderbijdrage worden deze evenementen bekostigd. Denk hierbij aan het schoolreisje, sinterklaas, kerst en carnaval. De oudervereniging ondersteunt ook de schoolfotograaf en zet zich gedurende het schooljaar in voor diverse activiteiten die in het belang zijn van de kinderen. 

De oudervereniging is de spreekbuis namens de ouders. Zaken die onder de ouders leven worden tijdens de vergadering van de oudervereniging aangekaart. Per situatie wordt bekeken of de meldingen thuishoren in de OV, MR of direct bij de schooldirectie zelf. 

De oudervereniging is te bereiken op verburch-hof.ov@wsko.eu