Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is vrijwillig en wordt besteed aan activiteiten die voor de kinderen georganiseerd worden en die niet door de rijksoverheid of de gemeente betaald worden, zoals het vieren van Sinterklaas, Kerstmis, Pasen en het maken van excursies. De kosten van de activiteiten georganiseerd door de Oudervereniging bedragen €35,00 per schooljaar. Dat is inclusief het schoolreisje. Voor leerlingen die van januari t/m juni op school komen, wordt gevraagd €25,00 over te maken. Uiteraard is het belangrijk dat alle ouders bijdragen, omdat het anders niet meer mogelijk is deze activiteiten uit te voeren. De bijdrage is dus vrijwillig, echter niet vrijblijvend.

Daarnaast zijn er nog activiteiten, waaraan niet alle kinderen van de school deelnemen. Deze kosten worden alleen berekend wanneer uw kind aan deze activiteit zal deelnemen. Het gaat dan bv. om het schoolkamp (schoolverlaters). 

De ouderbijdrage wordt elk jaar tijdens een Oudervereniging-vergadering vastgesteld. De bijdrage wordt geïnd d.m.v. een automatische incasso. Het is ook mogelijk het bedrag over te schrijven. De oudervereniging beheert de financiën hiervan.