Ouderportaal

ParnasSys is de plek waar alle gegevens van een leerling, groep of school wordt verzameld. Alles wordt in één database opgeslagen, vergelijkbaar met de vakken in het magazijn van de apotheek. Op leerlingniveau kunnen naast NAW-gegevens ook allerlei andere gegevens worden opgeslagen. Dit gebruiken wij als leerkrachten. 

U als ouder(s)/verzorger(s) kunt via het ouderportaal van ParnasSys uw kind volgen. Hierin staan NAW-gegevens. Deze gegevens kunt u hierin wijzigen als dit nodig is. Ook kunt u hier de absenties en toetsresultaten inzien. Inloggegevens van het ouderportaal krijgt u van ons via de mail zodra uw kind op school zit. 

Daarnaast verloopt (bijna) al ons contact met u via Parro. Dit is een app gekoppeld aan ons leerlingvolgsysteem ParnasSys. De app kunt u downloaden en op uw telefoon zetten. U kunt ook gebruik maken van Parro via de computer. Gebruik www.talk.parro.com. Inloggen in Parro kunt u met dezelfde gegevens als u gekregen heeft voor het ouderportaal. Hieronder leggen wij Parro en het Ouderportaal wat uitgebreider uit. 

Parro
In Parro bent u lid van de groep van uw kind en de groep algemene mededelingen
Parro dient voor de volgende zaken: 

Vanuit de leerkracht:
- Het plaatsen van berichten/foto’s van de groep waarin uw kind zit. 
- Het vragen om hulpouders bij bijvoorbeeld een excursie. 
- Contact opnemen voor het maken van bijvoorbeeld een afspraak. 
- Het plannen van gespreksavonden.

Voor ouder(s)/verzorger(s)
U bent lid van de groep van uw kind(eren) en van de groep algemene schoolinformatie.  Hierin kunt u berichten, foto’s en video’s vinden betreffende de groep of de school. 
In de agenda staan alle agenda-items voor het desbetreffende schooljaar. Hier worden later geplande uitjes door de leerkracht nog apart aan toegevoegd. Zodra hier hulp bij nodig is verschijnt er een melding bij de agenda. Het wijst zich vanzelf hoe u zich op kan geven. Ook de gespreksmomenten zullen worden gepland via Parro. U kunt zich ook via de agenda hiervoor opgeven. Dit zal van tevoren met u gecommuniceerd worden.

In Parro vindt u ook een knop 'absentie'. Wanneer u kind afwezig is voor bijvoorbeeld een tandartsbezoek of ziek is, kunt u dat op deze plek melden. De leerkracht ontvangt hier een mededeling van. 

Via gesprekken kunt u een gesprek starten met de desbetreffende leerkracht(en). Hier kunt u ook de gesprekken inzien die u gevoerd heeft. Graag via gesprekken ook uw kind ziek of afwezig melden. Selecteer de desbetreffende groepsleerkracht(en) van uw kind en stuur een bericht.

De instellingen zijn voor iedereen afhankelijk van de voorkeur. Neem eens een kijkje onder het kopje instellingen en stel in wat voor u gewenst is. 

 

Het ouderportaal
Het ouderportaal is een online applicatie waarop ouders kunnen inloggen om gegevens van hun kind te bekijken. Het gaat hier om door de school geselecteerde gegevens. Het ouderportaal is een onderdeel van ons administratiesysteem Parnassys. 

U kunt zien:
- Absentie
- Gegevens m.b.t. naam/adres en woonplaats
- Resultaten van niet-methodegebonden toetsen 
- Resultaten van methode-gebonden toetsen
- E-mailadressen van onze medewerkers

U ontvangt via de mail uw inlogcodes met een instructie waarin wordt uitgelegd hoe u kunt inloggen en gegevens van uw kind kunt bekijken. Eenmaal in het portaal kunt u het wachtwoord veranderen in een wachtwoord dat voor u makkelijker te onthouden is.

Kunt u met uw wachtwoord in het systeem van Parnassys? Is het allemaal duidelijk wat u ziet? Als u zaken ziet staan die niet meer kloppen, dan doet u ons een plezier dat te melden. U ziet in het programma hoe dat kan. Wij verwerken uw informatie weer in Parnassys.


De niet-methodetoetsen willen we even nader toelichten voor u.
Op alle scholen wordt regelmatig getoetst. Er worden toetsen afgenomen die bij een methode horen (bijvoorbeeld rekenen, taal enz.), maar er worden ook niet-methodegebonden toetsen afgenomen. 

De meest bekende niet-methodegebonden toetsen zijn de toetsen van de DIA. 

Basisscholen zijn wettelijk verplicht om regelmatig met niet-methodegebonden toetsen (DIA-Toetsen) de niveaus van de kinderen vast te stellen en te registreren.

De inspectie gebruikt DIA-Toetsen om een beeld te krijgen van de prestaties van de school. Met DIA-Toetsen is dit beeld enerzijds onafhankelijk van de gebruikte methodes, anderzijds te vergelijken met een normgroep die het landelijk gemiddelde representeert.

Leerkrachten gebruiken de informatie van DIA-Toetsen om leerlingen, of de groep te volgen en/of bij te sturen. Tevens kan men op basis van de informatie gefundeerde beslissingen nemen ten aanzien van leerlingen en groepen, zoals het vormen van een instructiegroep of leerlingen met bepaalde sterke eigenschappen bij elkaar te plaatsen.

Op groepsoverstijgend niveau gebruikt de school de informatie uit DIA-Toetsen vaak als schoolvolgsysteem en op tactisch niveau, bijvoorbeeld bij het kiezen van een nieuwe methode.

Op schooloverstijgend niveau kan men scholen binnen een samenwerkingsverband met elkaar vergelijken en scholen monitoren.