Communicatie


Op onze school worden de ouders geïnformeerd over de gang van zaken door middel van:

  • De app Parro
  • Website www.verburch-hof.wsko.nl
  • Via de mail
  • Ouderportaal van ParnaSsys


Via onze app Parro blijft u altijd op de hoogte van belangrijke zaken en leuke dagelijkse zaken. U ontvangt schoolberichten via de directeur, maar ook klassenberichten. U kunt ook onze schoolagenda bekijken.

In het begin van het schooljaaar kunt u via Parro een startgesprek plannen. De leerkracht stuurt u daarover een bericht. Na het eerste startgesprek kunt u een vervolgafspraak plannen. Ook kunt u via Parro een ziekmelding doen of een ander bericht naar de leerkracht sturen. Een ziekmelding stuurt u voordat de school begint. Tijdens schooluren is de leerkracht niet in staat om uw bericht te lezen en te beantwoorden. Bij belangrijke zaken is het dan raadzaam om de school te bellen.

Wij maken gebruik van het leerlingadministratiesysteem Parnassys. Voor ouders is er een ouderportaal geopend, waar u de resultaten de methodetoetoetsen, de AVI-toetsen en de DIA-toetsen van uw kind kunt bekijken.