PlusRijk

Iedere WSKO school heeft een plusleerkracht. De plusleerkracht is een leerkracht, die geen groep heeft. De plusleerkracht bij ons op school helpt kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. De extra ondersteuning wordt bijvoorbeeld gegeven op het gebied van lezen, rekenen, taal. Het is fijn dat we deze leerlingen een stukje extra begeleiding kunnen geven. 

Sinds het schooljaar 2020-2021 werken er ook twee onderwijsasisstentes bij ons op school. Jaimy Brandenbrug is vijf dagen per de week werkzaam in de groepen 1 tot en met 4. Renate Bremmer is drie dagen per week werkzaam in de groepen 5 tot en met 8. Zij helpen ook leerlingen die extra ondersteuning kunnen gebruiken.