LegoRijk

Vanaf de kleuterbouw wordt er met educatief lego gewerkt. Lego wordt ingezet binnen de thema's. In de midden -en bovenbouw wordt o.a. met LEGO Education WeDo gewerkt. Ze maken kennis met de eerste beginselen van techniek, programmeren en robotica in de breedste zin. Via leuke kleine bouwwerkjes leren de leerlingen in tweetallen, stapsgewijs de motor, de bewegings- en kantelsensor kennen en hoe je deze programmeert.