4x wijzer

 Sinds kort werken we met de methode 4x wijzer. Deze methode gaat uit van thema's die de kinderen aanspreken. De kinderen hebben een belangrijke rol in de aanpak van het thema, die uitgaat van vier stappen:

 De V van vragen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Aan het begin van de themaperiode wordt met de kinderen vier belangrijke vragen bedacht. Deze worden getoond op de themamuur. Op deze vragen gaan de kinderen proberen het antwoord te vinden.

De I van Ik   

De kinderen bedenken wat ze allemaal al weten van dit thema, maar daarnaast ook wat ze zouden willen weten. Hierdoor worden kinderen nog meer betrokken bij het onderwerp. Ze gaan thuis en op school op zoek naar antwoorden. Alle kennis die tijdens het thema wordt opgedaan wordt verzameld op de themamuur. 

De E van Experimenteren en Ervaren     

De kinderen krijgen de gelegenheid om het thema op hun eigen manier te verkennen en te onderzoeken. De kinderen werken vanuit motivatie en kunnen daardoor volledig zelfstandig aan de slag. Op allerlei manieren werken zij aan het thema en de leerkracht heeft ondertyussen de tijd om de kinderen daarbij goed te begeleiden.

De R van Resultaat.

Ieder thema wordt afgesloten met de kennistest en een reflectiemoment. Kinderen bewijzen dat ze de minimumdoelen hebben gehaald en tonen wat ze nog meer hebben geleerd.