Logopedie Peter Helderop

Bij ons op school is Else Gerritsma werkzaam als logopediste. Ze stelt ze graag even voor aan jullie:

Mijn naam is Else Gerritsma, ik woon in ’s-Gravenzande. Sinds september 2017 werk ik voor logopediepraktijk Helderop, daarvoor heb ik 9 jaar in Zeeland en 16 jaar in een praktijk in Bergen op Zoom in Brabant gewerkt. Vanaf maart 2018 woon en werk ik in het Westland, twee dagen op BS Verburch-hof, één dag in de praktijk op BS De Zeester in Monster en één dag per week verricht ik managementtaken voor de praktijk op de hoofdlocatie in Vlaardingen.

Vanuit logopediepraktijk Peter Helderop bieden we twee dagen per week logopedie aan op Basisschool Verburch-hof.

Op maandag en donderdag ben ik aanwezig op school, waar ik de beschikking heb over een eigen kamer (boven, naast de lift). Ik behandel kinderen voor, tijdens en na schooltijd.

In onze praktijk behandelen we alle logopedische stoornissen, hierbij kun u denken aan problemen met de uitspraak, achterstand in de taalontwikkeling, afwijkend mondgedrag (afwijkende gebitsstand door verkeerd slikken, slissen, mond-ademen,…) en stemproblemen zoals heesheid.

Via de schoolarts, huisarts of een medisch specialist kan uw kind naar logopedie worden verwezen, maar ook als de leerkracht of ouders zich zelf zorgen maken, kunt u bij mij een afspraak maken. Voor de behandeling kunt u een verwijsbrief vragen bij de huisarts, de zorgverzekering vraagt ons om deze te kunnen tonen bij controle. Ook moeten ouders/verzorgers een toestemmingsformulier ondertekenen, dit wordt toegevoegd aan het dossier.

Bij het eerste gesprek moet altijd minimaal één van de ouders/verzorgers aanwezig zijn, omdat dan het dossier moet worden opgesteld.

Na het afnemen van onderzoeken wordt een behandelplan opgesteld en wordt de behandeling opgestart. Na een half jaar worden de onderzoeken opnieuw afgenomen om de vooruitgang te kunnen meten.

Alle kinderen krijgen elke week oefeningen me naar huis, het is belangrijk dat er thuis ook regelmatig aan de oefeningen wordt gewerkt, zodat we goede resultaten kunnen bereiken. We beschikken ook over digitale materialen die ingezet kunnen worden om het oefenen nog speelser/leuker te maken.

In het afgelopen jaar is gebleken dat we de logopedische behandelingen ook online kunnen geven. Van deze mogelijkheid blijven we ook na de Corona-tijd gebruik maken. 

Voor vragen ben ik te bereiken via e-mail: e.gerritsma@lpph.nl