Jeugdarts en jeugdverpleegkundige bij
ons op school

Voorkomen is beter dan genezen
Met de meeste kinderen gaat het goed, ze zijn gezond en blij. Helaas is dat niet altijd het geval. Een kind kan te maken hebben met lichamelijke- of gedragsproblemen zijn of met problemen in het gezin. De jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen van JGZ zijn erop gericht om eventuele gezondheidsproblemen op te sporen. Ze checken de gezondheid en groei en bieden ouders steun bij de alledaagse zorg voor hun kinderen.
Tot de leeftijd van vier jaar komen kinderen op het consultatiebureau. Daarna vinden de onderzoeken plaats in samenwerking met school.

Gezondheidsonderzoek groep 2
In groep 2 worden kinderen uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek. Er wordt een ogentest en een gehooronderzoek gedaan. De jeugdarts voert een lichamelijk onderzoek uit en er is gelegenheid voor het bespreken van vragen of zorgen over de gezondheid en opvoeding.

Spraak-taalonderzoek
Bij peuters is er aandacht voor een goede spraak- en taalontwikkeling. De logopedist van JGZ voert een onderzoek uit bij vijfjarigen, om te achterhalen of een kind problemen heeft met spreken, luisteren, taal, stem of mondgedrag. Dit onderzoek wordt niet bij elk kind gedaan. Alleen als ouders of de leerkracht aangeven dat er vragen of zorgen zijn over de taal- en spraakontwikkeling.

Gezondheidsonderzoek groep 7
In groep 7 worden alle kinderen uit de klas gemeten en gewogen. De jeugdverpleegkundige geeft een gezondheidsles in de klas en voert een individueel gesprek met leerlingen die mogelijk preventieve zorg nodig hebben.

Vaccinaties
Kinderen van 4 en 9 jaar krijgen een oproep voor een vaccinatie. Deze herhalingsvaccinaties zorgen voor een goede, langdurende bescherming tegen een flink aantal infectieziekten. Meisjes van 12 jaar krijgen een oproep voor de HPV-vaccinatie tegen baarmoederhalskanker.

Ondersteuning ouders
Alle ouders hebben wel eens vragen over de ontwikkeling en opvoeding van hun kinderen. JGZ ondersteunt ouders bij hun alledaagse zorg. De diensten van JGZ zijn gratis, met uitzondering van sommige cursussen en themabijeenkomsten.

Contact
Heeft u vragen of zorgen over uw kind? De jeugdarts of jeugdverpleegkundige is er om te helpen. Op onze school kunt u terecht bij jeugdverpleegkundige Nathalie Noort.

Contactbureau JGZ: 088 - 054 99 99
E-mail: info@jgzzhw.nl