Verburch-hof

Nieuwsoverzicht

De Verburch-hof in Poeldijk is een gezellige Rooms Katholieke basisschool met ongeveer 400 leerlingen (verdeeld over 17 groepen) en 40 medewerkers. De school is gevestigd in een mooi, modern en licht gebouw. In onze school zijn verschillende voorzieningen gevestigd, zoals: kinderopvang, kinderfysiotherapie, logopedie en kindertherapie. Wij vinden het belangrijk om een open en warme schoolcultuur te hebben, waarbij er begrip en respect is voor anderen en andere meningen. Elk kind mag er zijn en is welkom op onze school!

Iedere dag staan de leerkrachten bij ons op school met veel plezier voor de kinderen klaar. Wij werken opbrengstgericht om 'eruit te halen wat erin zit’. Een pedagogisch goed klimaat is hierbij de basis. Wij vinden het belangrijk dat iedere leerling zich goed, veilig en geaccepteerd voelt.

Uw kind ziekmelden?

U kunt uw kind ziekmelden via Parro. Gebruik de knop 'Absenties'

Inloggen Parro
WSKO