Vrijstelling aanvragen

Aanvraagformulier Vrijstelling Schoolbezoek

Hier kunt u ons formulier downloaden.


Ingevulde formulieren moeten zo mogelijk acht weken van te voren worden ingediend bij de directeur van de school. 

In sommige gevallen is een werkgeversverklaring nodig, dat aanvraagformulier vindt u ook in dit document.

Op de laatste pagina van het formulier vindt u de richtlijnen vrijstelling schoolbezoek buiten de schoolvakanties van Gemeente Westland.

  Download