Vakantierooster

Schooltijden

Wij hanteren een continurooster. De leerlingen eten ieder dag op school, behalve de woensdag.

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30-14.30 uur

woensdag: 8.30 - 12.00 uur.

Vakantierooster 2018-2019

Herfstvakantie - vrijdag 19 oktober t/m zondag 28 oktober 2018
Kerstvakantie - vrijdag 21 december 2018 t/m zondag 6 januari 2019
Voorjaarsvakantie-vrijdagmiddag 22 februari t/m maandag 4 maart 2019
Meivakantie - donderdagmiddag 18 april t/m zondag 5 mei 2019
Pasen - vrijdag 19 april t/m maandag 22 april (valt in meivakantie)
Koningsdag - zaterdag 27 april (valt in meivakantie)
Hemelvaart - donderdag 30 mei t/m zondag 2 juni 2019
Pinksteren - zaterdag 8 t/m maandag 10 juni 2019
Zomervakantie - vrijdag 19 juli t/m zondag 1 september 2019

Studiedagen / vrije dagen

woensdag 26 september 2018       studiedag
vrijdag 19 oktober 2018               zie herfstvakantie
maandag 29 oktober 2018            studiedag
vrijdag 21 december 2018            zie kerstvakantie
donderdag 31 januari 2019           studiedag
vrijdagmiddag 22 februari 2019   zie voorjaarsvakantie
maandag 4 maart 2019                zie voorjaarsvakantie
dinsdag 5 maart 2019                  studiedag
donderdagmiddag 18 april 2019   zie meivakantie
vrijdag 28 juni 2019                    studiedag
vrijdag 19 juli 2019                     zie zomervakantie

Vakantierooster voor het schooljaar 2019-2020

Herfstvakantie: zaterdag 19 oktober t/m zondag 27 oktober 2019
Kerstvakantie: zaterdag 21 december 2019 t/m zondag 5 januari 2020
Voorjaarsvakantie: zaterdag 22 februari t/m zondag 1 maart 2020
Pasen: vrijdag 10 april t/m maandag 13 april 2020
Meivakantie: zaterdag 25 april t/m zondag 10 mei 2020
Koningsdag: maandag 27 april (in meivakantie)
Hemelvaart: donderdag 21 mei t/m zondag 24 mei 2020
Pinksteren: zaterdag 30 mei t/m maandag 1 juni 2020
Zomervakantie: zaterdag 18 juli t/m zondag 30 augustus 2020