Vakantierooster

Vakantierooster 2017-2018

Herfstvakantie : Zaterdag 14 oktober t/m zondag 22 oktober 2017

Kerstvakantie : Vrijdag 22 december 2017 t/m zondag 7 januari 2018

Voorjaarsvakantie : Vrijdag 23 februari t/m zondag 4 maart 2018

Paasweekeinde : Vrijdag 30 maart t/m maandag 2 april 2018

Koningsdag: donderdagmiddag 26 april en vrijdag 27 april zijn de kinderen vrij. 

Meivakantie: Zaterdag 28 april t/m zondag 13 mei 2018

Hemelvaartvakantie: Zit in meivakantie (10 mei)

Pinksterweekeinde: Zaterdag 19 mei t/m maandag 21 mei 2018

Zomervakantie 2018: Vrijdag 13 juli t/m zondag 26 augustus  2018

Vrije dagen en vrije middagen

Buiten de schoolvakanties hebben de leerlingen op onderstaande studiedagen ook vrij:

  • dinsdag 19 september 2017
  • maandag 6 november 2017 
  • woensdag 10 januari 2018 (WSKO Studiedag)
  • donderdag 29 maart 2018
  • vrijdag 22 juni 2018

 

 

Vakantierooster 2018-2019

Herfstvakantie - vrijdag 19 oktober t/m zondag 28 oktober 2018
Kerstvakantie - vrijdag 21 december 2018 t/m zondag 6 januari 2019
Voorjaarsvakantie-vrijdagmiddag 22 februari t/m maandag 4 maart 2019
Meivakantie - donderdagmiddag 18 april t/m zondag 5 mei 2019
Pasen - vrijdag 19 april t/m maandag 22 april (valt in meivakantie)
Koningsdag - zaterdag 27 april (valt in meivakantie)
Hemelvaart - donderdag 30 mei t/m zondag 2 juni 2019
Pinksteren - zaterdag 8 t/m maandag 10 juni 2019
Zomervakantie - vrijdag 19 juli t/m zondag 1 september 2019

Studiedagen / vrije dagen

woensdag 26 september 2018       studiedag
vrijdag 19 oktober 2018               zie herfstvakantie
maandag 29 oktober 2018            studiedag
vrijdag 21 december 2018            zie kerstvakantie
donderdag 31 januari 2019           studiedag
vrijdagmiddag 22 februari 2019   zie voorjaarsvakantie
maandag 4 maart 2019                zie voorjaarsvakantie
dinsdag 5 maart 2019                  studiedag
donderdagmiddag 18 april 2019   zie meivakantie
vrijdag 28 juni 2019                    studiedag
vrijdag 19 juli 2019                     zie zomervakantie