Vakantierooster

Schooltijden

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30-14.30 uur
Woensdag: 8.30 - 12.00 uur.
Om 8.20 uur kunnen de leerlingen naar binnen.

Wij hanteren een continurooster. De leerlingen eten iedere dag op school, behalve de woensdag.

Vakantierooster 2020-2021

Herfstvakantie: zaterdag 17 oktober t/m zondag 25 oktober 2020
Kerstvakantie: zaterdag 19 december 2020 t/m zondag 3 januari 2021
Voorjaarsvakantie: zaterdag 20 februari t/m zondag 28 februari 2021
Pasen: vrijdag 2 april t/m maandag 5 april 2021
Meivakantie: zaterdag 24 april t/m zondag 9 mei 2021
Hemelvaart: donderdag 13 t/m zondag 16 mei 202
Pinksteren: zaterdag 22 t/m maandag 24 mei 2021
Zomervakantie: zaterdag 17 juli t/m zondag 29 augustus 2021.

Vrije (mid)dagen en studiedagen voor het schooljaar 2020-2021:

Maandag 16 november 2020: studiedag
Vrijdag 18 december 2020: vrije dag
Maandag 25 januari 2021: studiedag
Vrijdag 19 februari 2021: middag vrij
Donderdag 1 april 2021: studiedag
Vrijdag 23 april 2021: middag vrij
Vrijdag 25 juni 2021: studiedag
Vrijdag 16 juli 2021: vrije dag