Vakantierooster

Schooltijden

Wij hanteren een continurooster. De leerlingen eten ieder dag op school, behalve de woensdag.

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30-14.30 uur

woensdag: 8.30 - 12.00 uur.

Vakantierooster voor het schooljaar 2019-2020

Herfstvakantie: zaterdag 19 oktober t/m zondag 27 oktober 2019
Kerstvakantie: zaterdag 21 december 2019 t/m zondag 5 januari 2020
Voorjaarsvakantie: zaterdag 22 februari t/m zondag 1 maart 2020
Pasen: vrijdag 10 april t/m maandag 13 april 2020
Meivakantie: zaterdag 25 april t/m zondag 10 mei 2020
Koningsdag: maandag 27 april (in meivakantie)
Hemelvaart: donderdag 21 mei t/m zondag 24 mei 2020
Pinksteren: zaterdag 30 mei t/m maandag 1 juni 2020
Zomervakantie: zaterdag 18 juli t/m zondag 30 augustus 2020

studiedagen:

woensdag 25 september

maandag 18 november

maandag 20 januari

donderdag 9 april

vrijdag 26 juni

 

 Vrije (mid)dagen:
Hele dag: vrijdag 20 december
Middag: vrijdagmiddag 21 februari
Middag: vrijdagmiddag 24 april
Hele dag: vrijdag 17 juli