Verburch-hof

Uit de Medezeggenschapsraad

De verkeerssituatie rondom de school is langzamerhand een vast agendapunt binnen de MR aan het worden. Net als veel ouders baart ons het vele bouwverkeer en de onduidelijke verkeerssituatie zorgen. We zullen, ook in de toekomst, de verkeerssituatie in de gaten blijven houden.

Ook het resultaat van de Verburch-hof op de eindcito is ter sprake gekomen. Wij als MR willen alle kinderen uit groep 8 feliciteren met het prachtige resultaat!

Tevens is uitgebreid gesproken over de formatie en groepsverdeling schooljaar 2017/2018. Hierover wordt u verder door Richard geïnformeerd.

In maart heeft de MR een oproep gedaan voor nieuwe kandidaten voor de functie secretaris van de MR. Er heeft zich 1 kandidaat aangemeld, waardoor er geen verkiezingen nodig zijn. Wij feliciteren Mark Scholl met zijn benoeming als secretaris van de MR.

In onderstaande tekst stelt de nieuwe secretaris van de MR zich kort voor:
“Ik ben Mark Scholl, getrouwd met Rianne en heb samen 2 kinderen. We hebben een zoontje van 2 jaar en onze dochter Nienke zit in groep 1/2B op de Verburch-hof. Wij wonen aan de Eliasdreef in Poeldijk. Ik ben werkzaam als Engineer bij het bedrijf Elektravon in Naaldwijk.
Naast mijn werk zet ik mij wekelijks in voor de Buurtpreventie van Poeldijk. Hiervoor doe ik ook de maandelijkse planning.
De reden dat ik me verkiesbaar wil stellen is, dat ik betrokken wil zijn bij de school van mijn dochter en in de toekomst voor mijn zoon.
Ik vind het leuk om inzicht te krijgen in bestuurszaken van de school waar ik en het bestuur van elkaar kunnen leren.
Ik denk dat het goed is om interesse te tonen in de school, het werk wat er verricht wordt is belangrijk voor alle kinderen.
Ik denk dat ik een goede kandidaat ben omdat ik praktisch ingesteld ben en zo hoop ik met een andere blik op de zaken te kunnen kijken.
Mijn belangrijkste eigenschappen zijn dat ik een algemene interesse heb en direct ben.”