Verburch-hof

Staking op 6 november?

De onderwijsbonden hebben hun leden opgeroepen te staken op woensdag 6 november.
Het team van de Verburch-hof heeft zeer grote zorg over het nu al voelbare tekort aan leerkrachten. Wij hebben veel moeite om vacatures in te vullen en vervanging bij (ziekte)verlof is al helemaal een probleem! Dit laatste bleek afgelopen woensdag maar weer eens. Wij doen er alles aan om onze leerlingen iedere dag les te geven. Verdelen over andere groepen of leerlingen “naar huis sturen” is natuurlijk het laatste wat je als team wilt!

De inzet van de bonden is voor een “eerlijk salaris en minder werkdruk”.
Wij als team hopen dat het onderwijs een aantrekkelijker beroep wordt, zodat er meer studenten kiezen voor het onderwijs. Dit is vooral in het belang van het onderwijs in Nederland. Dus ook voor uw kinderen; onze leerlingen.
Neem van ons aan dat wij als team niet zitten te wachten op (weer) een staking! U wordt voor de herfstvakantie geïnformeerd of er wel of niet gestaakt wordt door de leerkrachten van de Verburch-hof.