SpeelRijk

Ontwikkelen in een rijke leeromgeving

Het was ooit een lang gekoesterde wens van de leerkrachten en nu al enige jaren volop in bedrijf: SpeelRijk. In deze royale ruimte zijn uitdagende hoeken te vinden, waar de kinderen uit de groepen 1 tot en met 4 kunnen spelen en leren. De kleuters maken er bijna dagelijks gebruik van en de groepen 3 en 4 twee maal per week. Speelrijk proberen we bij elk thema zo rijk mogelijk in te richten, zodat kinderen gestimuleerd worden om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Hoe rijker de leeromgeving hoe eerder een kind tot spel komt.                                         

                                                                                                    Welke hoeken vinden we terug in SpeelRijk?

Bouwrijk. Hier zijn bouwmaterialen, zoals houten blokken, kapla of grote plastic legoblokken terug te vinden.

Vindingrijk. Hier kunnen de kinderen aan de slag met K'NEX, magnetics of bijvoorbeeld lego.

Fantasierijk. Hier is de speelhoek terug te vinden, maar ook de poppenkast en het poppenhuis. Hier kunnen rollenspellen gekoppeld aan het thema gespeeld worden.

Crearijk. De kinderen kunnen hier aan de slag op het verf - of krijtbord. Daarnaast kunnen zij aan de knutsel- of tekentafel werken, waar verschillende technieken aangeboden worden.

Taalrijk: Kinderen gaan hier spelenderwijs aan de slag met letters en woorden.

Leesrijk: Hier lezen de kinderen een boek n.a.v. het thema. Ze kunnen het verhaal naspelen bij de verteltafel.

Werkrijk: In deze ruimte kunnen de kinderen aan de slag met ontwikkelingsmaterialen, reken - of taalspelletjes.

Digirijk: De kinderen kunnen hier op de iPad werken.

Luisterrijk: De kinderen kunnen hier luisteren naar een verhaal dat gekoppeld is aan het thema.

Fröbelrijk: De kinderen oefenen hier hun fijne motoriek door met hun handen te werken. In deze hoek vinden we kralenplanken, hamertje tik en de zandtafel die we soms met andere materialen vullen.

Rekenactiviteiten, zoals tellen, meten en wegen zijn ook terug te vinden in deze hoeken.

 

U begrijpt dat onze kinderen maar wat enthousiast zijn als zij naar Speelrijk gaan.