Vreedzame School

Wat is De Vreedzame School

De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

 

Meer informatie: http://www.devreedzameschool.net/

Mediatoren

Graag stellen wij de mediatoren van 2017-2018 aan u voor.

Allemaal geslaagd.

Vanaf november 2017 lopen deze kinderen tijdens het speelkwartier buiten en helpen zij mee om conflicten op te lossen.