Schoolregels

Lopen

Loopregel ©Verburch-hof

Luisteren

Luisterregel ©Verburch-hof

Conflict

Conflictregel ©Verburch-hof

Omgang

Omgangsregel ©Verburch-hof

Zorgen

Zorgregel ©Verburch-hof

Schoolplein afspraak

Schoolpleinafspraak fiets ©Verburch-hof

Fietsen

Schoolplein afspraak

Schoolpleinafspraak spel ©Verburch-hof

Een spel spelen