Verburch-hof

Sociaal Kern Team

Vanaf september 2019

© Jolanda Langelaan

Bij deze wil ik me graag voorstellen als de nieuwe schoolcontactpersoon vanuit het Sociaal Kernteam (SKT) voor het schooljaar 2019-2020.

Ik ben Jolanda Langelaan, werkzaam als zorgregisseur bij het SKT. Het SKT is een organisatie dat zorg biedt aan mensen van 0 – 100 jaar.

We behandelen alle jeugd- en opvoedvragen van ouders en kunnen specialistische jeugdhulp inzetten waar nodig.

Als schoolcontactpersoon zal ik voornamelijk adviserend werken. Ik ben te bereiken via de intern begeleider.

Aanmelden bij het SKT kan bij onze bureaudienst via 140174 of via de intern begeleider.

Ouders en leerkrachten zijn altijd welkom om even kennis te maken of vragen te stellen tijdens het inloopspreekuur.

Het inloopspreekuur is elke twee weken op donderdagochtend van 08.30u tot 09.30u. Deze tijden worden ook bekend gemaakt in de nieuwsbrief.

Wat is het Sociaal Kern Team

Het sociaal kernteam helpt inwoners van Westland bij het zoeken van hulp. Zij verstrekt informatie en regelt ondersteuning en zorg. Dit geldt ook voor uw vragen over opvoeden en opgroeien van kinderen. Als dat nodig is wordt u bijgestaan door een zorgregisseur. Deze zorgt ervoor dat u die hulp krijgt die nodig is. Hiervoor vindt overleg plaats met (huis)artsen en andere specialisten. De zorgregisseur kan op locatie of thuis met u afspreken.

Het uitgangspunt bij hulp is steeds: een gezin, een plan, een aanspreekpunt.

U bereikt het Sociaal Kernteam via telefoon 14 0174.

Locaties
Het Sociaal Kernteam heeft 3 werkgebieden in Westland:

Kernen Naaldwijk, Honselersdijk en Maasdijk
Kernen Wateringen, Poeldijk, Kwintsheul, De Lier
Kernen 's Gravenzande, Monster, Ter Heijde, Heenweg

Woont U in Den Haag?

Dan kunt u met uw opvoedvragen terecht bij Centrum Jeugd en Gezin.

CJG wil graag dat ouders zelf aanmelden.

Dat kan door te bellen naar 0800 285 40 70, optie 3.

Meer informatie: https://www.cjgdenhaag.nl/contact/cjg-servicelijn