Hier staan wij voor

De leerling staat centraal

De brede school Westhof biedt passende zorg voor leerlingen van 0 – 12 jaar.

Op basisschool de Verburch-hof verzorgen we goed onderwijs voor alle kinderen en hanteren daarnaast een specifieke aanpak voor hoogbegaafde en minder goed presterende kinderen.

De Vreedzame school is de pedagogische basis van ons handelen.

We werken aan een brede ontwikkeling, als basis voor zelfstandige kinderen. De leerling staat centraal!

 

Dit is de Verburch-hof  

  • Het schoolteam werkt opbrengstgericht om 'eruit te halen wat erin zit';
  • Er wordt gebruik gemaakt van de principes van samenwerkend (coöperatief) leren om zodoende tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van álle leerlingen;
  • In alle klassen wordt les in de Engelse taal gegeven;
  • Het is belangrijk dat iedere leerling zich goed, veilig en geaccepteerd voelt. Alle kinderen hebben aandacht nodig, evenals duidelijkheid en structuur. Om deze redenen hanteert de school in het hele gebouw dezelfde afspraken en regels, die zijn uitgewerkt in o.a. een gedragscode en anti-pestprotocol;
  • Daarnaast wordt het traject van de Vreedzame school gevolgd. De Vreedzame School is een programma dat streeft naar een verandering in de schoolcultuur. Een school die zich Vreedzame school kan noemen, is een gemeenschap, waarin iedereen zich betrokken en verantwoordelijk voelt en op een positieve manier met elkaar omgaat. De leerlingen worden ingezet als mediator en denken mee via de leerlingenraad. Sinds mei 2011 mogen wij ons de eerste Vreedzame school van het Westland noemen. Daar zijn we trots op!
  • De school heeft een betrokken en actieve medezeggenschapsraad en oudervereniging. 

Zo ziet het er uit

Het schoolgebouw 

De school is sinds 2008 gehuisvest in een opvallend, licht en nieuw gebouw en is voorzien van een moderne gymzaal en twee speelzalen. Alle lokalen zijn voorzien van een digitaal schoolbord. We hebben een gezellig atrium, waar ook theatervoorstellingen worden gegeven en feest gevierd kan worden.

 

Partners in het schoolgebouw 

In het gebouw werkt de school samen met kinderopvang Smallsteps (ook buitenschoolse opvang) en met de speciale basisschool de Delta aan een ononderbroken ontwikkeling van de kinderen.

De brede school biedt daarnaast, allemaal onder 1 dak, dus zeer kindnabij:

  • Kinderfysiotherapie
  • Spel- en kindertherapie
  • Logopedie

Ook de Jeugdgezondheidszorg (het consultatiebureau) is in ons gebouw gehuisvest.

Partners-in-de-school

 

Het schoolteam 

Het team is ondernemend en enthousiast en blijft zich ontwikkelen.
Wij werken met veel plezier op onze bijzondere school en nodigen u van harte uit voor een rondleiding!