Verburch-hof

Orka Training

Ook dit jaar worden er weer Orkalessen door Rino Vijverberg gegeven aan verschillende groepen.


Ons uitgangspunt is dat elke leerling bij ons op school in groep 5 een serie Orkalessen krijgt. 


Dit jaar hebben we vanwege de vele nieuwe aanmeldingen en daardoor wisselingen in groepen om meerdere groepen te laten profiteren van deze lessen.

Alle groepen waar veel wisselingen hebben plaatsgevonden hebben dus of krijgen nog lessen van Rino.

Vraag gerust uw kind is naar wat oefeningen die ze geleerd hebben. 

Doel van deze lessen:

  • Het vergroten van relatie, competentie en autonomie in de klas.
  • Het vergroten van middelen voor de leerkracht om positief gedrag in de klas te bevorderen.
  • Het versterken van sociale vaardigheden van kinderen.
  • Het versterken van weerbaarheid van kinderen door te werken met 4 reacties op uitdagen.
  • Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.
  • De waarden zelfstandigheid, respect en verantwoordelijkheid tot uiting brengen in de klas door de leerkracht en de kinderen.
  • Het versterken van kennis, vaardigheden en houding op het gebied van sociale vaardigheden, weerbaarheid en groepsvorming bij de leerkrachten.


 https://www.praktijkorka.nl/