bekijk hier de online versie van de nieuwsbrief
Verburch-hof
Nieuwsbrief 11

Vakantie

De veranderingen gaan erg snel en wat mijn generatie vroeger leuk vond, wordt nu als saai ervaren. Voorkeuren veranderen, trends komen en gaan.

Maar de "grote vakantie" was en blijft voor alle kinderen een magische term! Het er naartoe leven, het er naar uitzien: geweldig!

Of je nu ver weg gaat, in Nederland of in de achtertuin blijft: het vakantie gevoel zit vooral ook "tussen de oren".

Afstand nemen van de dagelijkse gang van zaken, van het werk, meer tijd voor elkaar en je hobby's.

Het team van de Verburch-hof wenst alle leerlingen en ouders/verzorgers een ontzettend fijne, gezellige en zonnige zomervakantie toe!

Tot maandag twee september!

Donderdagmiddag 18 juli

Morgen is het zo ver: de allerlaatste schooldag van dit jaar! Het klinkt heel cliché, maar ook dit jaar is weer voorbijgevlogen.
Net zoals afgelopen jaren willen we het schooljaar gezamenlijk afsluiten op het schoolplein. Bent u ook om 14.25 uur op het schoolplein aanwezig om met ons af te tellen tot de zomervakantie? De kinderen van de groepen 1 t/m 3 moeten om 14.15 uur opgehaald worden. Dan kunnen zij onder begeleiding van hun ouder(s), verzorger(s) ook aftellen. We maken er een gezellige afsluiting van!

Uitstapje met BreinRijk

Vrijdag 5 juli hebben de leerlingen van BreinRijk middels een uitstapje afscheid genomen van juf Jolanda. Als u op de link klikt, ziet u de collage met foto's. Uitstapje BreinRijk

Schoonmaak- en verhuisavond groot succes!

Maandagavond 15 juli is er door veel ouders ontzettend veel werk verzet. Alle ouders die geholpen hebben: hartelijk bedankt!

De lokalen en kasten van de groepen 1 t/m 4 zijn weer helemaal schoon. Er is weer flink met meubels gesjouwd, trap op, trap af.

Inmiddels is deze avond een traditie geworden waar we als school ontzettend blij mee zijn!

Uitstroom 2018-2019

Hieronder ziet u de uitstroom van groep 8 van dit jaar en naar welke scholen de kinderen zijn gegaan.
We wensen alle leerlingen een hele fijne vakantie en daarna een goede start in het Voortgezet Onderwijs.
We blijven deze kinderen volgen. We krijgen elk jaar, van de meeste scholen, de resultaten terug van onze oud leerlingen. Zo kunnen we kritisch kijken of onze adviezen goed zijn geweest.
Juf Regina heeft met alle scholen een warme overdracht gehad dus we hebben er alle vertrouwen in dat het goed gaat komen.

Advies 2018-2019

KL 1
KL/TL 2
TL 5
TL/Havo 2
Havo 10
Havo/VWO 3
VWO 2
totaal 25 leerlingen

Naam school aantal leerlingen
Dalton Den Haag 1
ISW Hoogeland 11
ISW Irenestraat 5
Groene Lyceum 4
ISW Gasthuislaan 3
Flora Lentiz 1

Entreetoets

De uitslag van de Entreetoets is weer binnen. We zijn ook dit jaar weer tevreden. We scoren hoger dan het vorig jaar. De leerkrachten van de groepen 7 hebben een analyse op groepsniveau en op leerlingniveau gemaakt.

Deze zijn doorgesproken met de nieuwe leerkrachten en worden met de leerlingen aan het begin van het jaar besproken zodat er doelgericht gewerkt kan worden aan de onderdelen waar dat nog voor nodig is.
De Entreetoets geeft een prognose voor het VO en dat is geen schooladvies.
Hoe een schooladvies bij ons op school tot stand komt krijgt u op de eerste informatieavond te horen en kunt u teruglezen in het schoolverlatersprotocol dat u dan ontvangt.

Jumbo spaaractie

Een aantal maanden geleden is er fanatiek gespaard voor de Jumboactie. U heeft eerder al in een nieuwsbrief kunnen lezen dat de de opbrengst enorm was. Van deze opbrengst kun je als school verschillende materialen kiezen. Het zijn vooral materialen voor de groepen 1-2. Wij hebben gekozen voor nieuwe fietsjes. De kinderen zijn er heel erg blij mee! Dus nogmaals hartelijk bedankt voor het sparen van de punten!

Vakantierooster voor het schooljaar 2019-2020

Herfstvakantie: zaterdag 19 oktober t/m zondag 27 oktober 2019
Kerstvakantie: zaterdag 21 december 2019 t/m zondag 5 januari 2020
Voorjaarsvakantie: zaterdag 22 februari t/m zondag 1 maart 2020
Pasen: vrijdag 10 april t/m maandag 13 april 2020
Meivakantie: zaterdag 25 april t/m zondag 10 mei 2020
Koningsdag: maandag 27 april (in meivakantie)
Hemelvaart: donderdag 21 mei t/m zondag 24 mei 2020
Pinksteren: zaterdag 30 mei t/m maandag 1 juni 2020
Zomervakantie: zaterdag 18 juli t/m zondag 30 augustus 2020

Studiedagen:
woensdag 25 september 2019
maandag 18 november 2019
maandag 20 januari 2020
donderdag 9 april 2020
vrijdag 26 juni 2020

Vrije (mid)dagen:
Hele dag: vrijdag 20 december 2019
Middag: vrijdagmiddag 21 februari 2020
Middag: vrijdagmiddag 24 april 2020
Hele dag: vrijdag 17 juli 2020

Agenda:

donderdag 18 juli: 14.25 uur Aftellen tot de zomervakantie!
vrijdag 19 juli: Start zomervakantie
maandag 2 september: Weer naar school
maandag 16 t/m vrijdag 20 september: Schoolbrengweek

Van harte gefeliciteerd!

JULI
Noortje Naerebout               Lieke van der Willik                Fabricio Verbeek
Sam van Nierop                    Liam Meijer                           Evi van Nierop

AUGUSTUS
Julia Jungschläger                Melissa Duikersloot                Dion van Schie
Liz van der Knaap                 Devon van der Meijde             Fleur Meijer
Elsa van der Veen                Justen Hauser                        Audrey Kone
Sarah Schouten                    Finn van Leeuwen                  Ben van der Knaap
Olek Schröter-Antoniewicz   Jolijn Bol                               Max Kuivenhoven
Olivier Verjaal                      Indy Volkering                       Wesley Elzing
Denzel Luijbregts                 Scott Luijbregts                     Morris Duynisveld
Lizzy de Vos                        Ryan de Jonge                        Jordy Smith
Milan Hendriks                    Jiya Gajadhar                         Jacky van Kester
Matthew Reiche                  Sophie Klooster                      Jasper den Dulk
Semmie Reitsma                 Filou van der Kruk                   Denn Wensveen
Yenthe de Groot                  Youstos Saleep

SEPTEMBER
Vesper Boerefijn                  Faelan Verbree                        Koen Wielders
Lynn Heskes                        Sam Sebel                               Caitlynn van der Meer
Brandy Bredie                     Rox de Kok                              Vaya Heskes

Activiteiten in de omgeving - 11

Kinderkoor Westland zoekt musicalsterren!

klik hier om verder te lezen

 
Minister Hoekstra brengt werkbezoek aan WSKO Verburch-hof
 
Verburch-hof

De Ruijtbaan 81
2685 RS Poeldijk
0174 - 210 410
info@verburch-hof.wsko.nl

 
Copyright © 2018 verburchhof.wsko.nl
Online versie | Afmelden