bekijk hier de online versie van de nieuwsbrief
Verburch-hof
Nieuwsbrief 17

Einde van het schooljaar-begin van de zomervakantie

Vandaag hebben alle leerlingen van de groepen 1 t/m 7 en heel veel ouders en leerkrachten de leerlingen van de groepen 8 uitgezwaaid.

Voor deze 43 leerlingen zit niet alleen het schooljaar, maar ook de basisschoolperiode er op. Wij wensen alle schoolverlaters een geweldig vervolg op het V.O. toe. We nemen ook afscheid van een aantal leerlingen die verhuizen of op een andere school verder gaan. Ook hen wensen we het allerbeste toe voor de toekomst.

Voor de andere leerlingen is het afscheid is voor "slechts" 6 weken. We hopen natuurlijk dat we nog geen afscheid hoeven te nemen van de zomer die eigenlijk al bijna twee maanden duurt!

We wensen alle (ex) leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) een geweldige vakantie toe! Waar u ook bent, geniet van de vrije tijd, van de ruimte om andere dingen te doen, van het wakker worden zonder wekker!

Wij hopen de leerlingen die volgend schooljaar ingeschreven staan weer gezond en uitgerust welkom te heten op maandag 27 augustus.

Maar eerst: vakantie!

Dia Eindtoets

Dit jaar hebben alle WSKO scholen meegedaan aan de landelijke DIA-Eindtoets.

De gemiddelde eindscore van de Verburch-hof lag op 361,3.
Het landelijk gemiddelde van de Dia-eindtoets is 360,0. We hebben dus weer boven het landelijk gemiddelde gescoord. Dit lag in de lijn der verwachtingen. Het is dus een bevestiging van wat we dachten.
De onderdelen begrijpend lezen, taalverzorging en rekenen en wiskunde zijn getoetst. Van deze onderdelen scoren we het sterkste op het onderdeel begrijpend lezen.
De adviezen voor een passende brugklas kwamen overeen met de schooladviezen die zijn gegeven. Bij slechts twee leerlingen is het advies aangepast zodat de leerlingen in een andere brugklas geplaatst konden worden.

Ondertussen hebben alle leerlingen een plekje gevonden op de school van hun keuze.
Hieronder vindt u een overzichtje met de uitstroom naar verschillende vormen van voortgezet onderwijs.
Wij wensen alle leerlingen een fijne vakantie en heel veel succes in het voortgezet onderwijs!

 

schooltype                        2017-2018
praktijkonderwijs                1
vmbo bl/kl met lwoo           1
vmbo bl/kl                          6
kl/tl                                   4
tl                                        6
tl/havo                               6
havo                                   8
havo/vwo                           6
vwo                                    5
Totaal                                 43

Cito-resultaten juni 2018

Zoals u van ons gewend bent, houden we u op de hoogte van de resultaten van de cito's die afgenomen zijn. Op dit moment zijn onze tussenopbrengsten volgens het lijstje van de inspectie voldoende. Hieronder kunt u per vak lezen hoe we  er als school voor staan. De scores zijn gemiddelde scores van een leerjaar.

DMT (technisch lezen)
We zien het laatste jaar een lichte daling in de resultaten van het technisch lezen.

We zijn na de voorjaarsvakantie gestart met een proefperiode van het programma Bouw.

Vanaf volgend schooljaar gaan leerlingen uit groep 2 tot en met groep 4 hiermee aan de slag. In een volgende Nieuwsbrief zult u daar meer informatie over krijgen.

Voor de kinderen is het belangrijk om in de zomer gezellige boeken te blijven lezen! Voor de ouders is het belangrijk om voor te lezen en zelf een boek te pakken. Zien lezen doet lezen!

Spelling
We zien kleine schommelingen bij spelling maar de scores zijn allemaal voldoende. Naarmate de leerlingen in de bovenbouw komen weten ze steeds beter de regels toe te passen.

In groep 7 gaat het goed met werkwoordspelling! Het gemiddelde is een hoge B score.

Rekenen
De leerkrachten van de groepen 3/4/5 en 6 hebben afgelopen jaar de cursus "Met sprongen vooruit" gevolgd. De materialen die daarbij horen zijn aangeschaft. Het komende jaar zal hier structureel in de groepen mee gewerkt worden.

De leerkrachten van de groepen 1 en 2 gaan dit jaar de cursus volgen en met de materialen werken. Op deze manier willen we het rekenonderwijs een nieuwe impuls geven.

We zien een stijgende lijn, maar willen graag die zien bij alle groepen.

Begrijpend lezen
Zowel op de eindtoets als de entreetoets scoren we goed met begrijpend lezen.
Ondanks het feit dat de vraagstelling en de teksten in de middenbouw als veel en moeilijk worden ervaren, zien we goede resultaten bij de meeste groepen. Vooral in leerjaar 6 en 7 is dat zichtbaar.

Begrijpend lezen doe je niet alleen tijdens deze lessen, maar zit verweven in alles.

Wilt u tijdens de vakantie meer weten over hoe u als ouder uw kind kunt helpen, kijk dan eens op www.wijzeroverdebasisschool.nl
Op deze site vindt u ook allerlei filmpjes die u of uw kind kunnen helpen. Heeft u verder vragen dan kunt u altijd terecht bij de groepsleerkracht van uw kind.

Entreetoets

Dit jaar hebben we de Entreetoets iets eerder afgenomen zodat we de uitslag nog in groep 7 konden meegeven.
We scoren met de Entreetoets boven het landelijk gemiddelde.

              schoolscore     landelijk gemiddelde
2018       128,0              121,1
2017       126,1              121,1
2016       132,7              115,1

Met rekenen scoren we hoger dan met lezen en taalverzorging.

N.a.v. het leerlingvolgsysteem maar ook de werkhouding en inzet van de leerlingen hebben we alle vooruitblikken op het voortgezet onderwijs vergeleken met onze onze prognoses.
Hier zaten geen grote verschillen in. Bij de kinderen waar wel een verschil te zien was, zijn de ouders uitgenodigd voor een gesprek.
De leerkrachten van groep 7 hebben een analyse gemaakt van de entreetoets zodat de leerkracht in groep 8 volgend jaar heel goed weet waar nog aan gewerkt kan worden.

Debatteren groep 6A

IMG_20180628_131230.jpg

Op donderdagmiddag 28 juni kwam een oud Nederlands Kampioen debatteren in groep 6a om de kinderen de basisbeginselen te leren van het debatteren. Eerst kwamen de kinderen erachter wat het verschil is tussen een argument en een standpunt, hierna gingen ze zelf aan de slag met een stelling. Er werden goede argumenten bedacht om bijvoorbeeld een half uur langer pauze te krijgen op een dag. Het was een leerzame middag!

IMG_4031.JPG

Visles groep 7

Maandag 2 juli vond er in groep 7 een visles plaats! Ramon uit deze groep had eerder dit schooljaar de juffen op de hoogte gebracht en samen zijn we gaan kijken of we deze les konden inplannen! Om 10 uur kwam de Vismeester naar school en begonnen we met een stuk theorie in de klas. We hebben geleerd over soorten vissen, de 'onderdelen' van een vis en we leerden hoe we een gevangen vis moeten onthaken. Na de middagpauze zijn we met behulp van een aantal vaders gaan vissen vlakbij de school! Binnen enkele minuten was de eerste vis al gevangen en na 1,5 uur zaten de meeste emmers behoorlijk vol! Met de zon erbij, een geweldige middag! We willen de vismeester, de vrijwilligers en de vaders dan ook enorm bedanken en met een goed gevulde 'goodiebag' waar onder andere een dobber van Hengelsport Westland uit Monster in was gestopt als cadeautje gingen we naar huis!

Orka

Onze school werkt met Orka: de superheldenaanpak. Tijdens deze lessen worden de kinderen getraind in zes superhelden (keuzes): opkomen voor jezelf, negeren, de slimme plek, relaxed reageren, elkaar aanspreken en elkaar helpen. De lessen bestaan uit oefeningen waarin de kinderen feedback krijgen over de keuzes die gemaakt worden.

Deze keuzes kunnen de kinderen toepassen in alle situaties. Als een keuze niet werkt, kan het kind het melden bij de leerkracht. De kinderen leren welke superheld je kunt inzetten. De ene keer kun je beter opkomen voor jezelf, en de andere keer kun je beter negeren. De leerkracht vraagt aan het kind: welke superheld heb je gebruikt? Heeft het gewerkt? Wat kun je nu doen?

De leerkrachten en de trainer geven de Orka-lessen. De leerkrachten worden daardoor ook getraind om de werkwijze dagelijks voort te zetten.

Komend schooljaar zullen de groepen vier, vijf en zes deze lessen krijgen van Rino Vijverberg.

Vakantierooster 2018-2019 met vrije dagen (studiedagen)

Herfstvakantie    - vrijdag 19 oktober t/m zondag 28 oktober 2018
Kerstvakantie     - vrijdag 21 december 2018 t/m zondag 6 januari 2019
Voorjaarsvakantie-vrijdagmiddag 22 februari t/m maandag 4 maart 2019
Meivakantie       - donderdagmiddag 18 april t/m zondag 5 mei 2019
Pasen                - vrijdag 19 april t/m maandag 22 april (valt in meivakantie)
Koningsdag        - zaterdag 27 april (valt in meivakantie)
Hemelvaart        - donderdag 30 mei t/m zondag 2 juni 2019
Pinksteren          - zaterdag 8 t/m maandag 10 juni 2019
Zomervakantie   - vrijdag 19 juli t/m zondag 1 september 2019

Studiedagen / vrije dagen

woensdag 26 september 2018       studiedag
vrijdag 19 oktober 2018               zie herfstvakantie
maandag 29 oktober 2018            studiedag
vrijdag 21 december 2018            zie kerstvakantie
donderdag 31 januari 2019           studiedag
vrijdagmiddag 22 februari 2019   zie voorjaarsvakantie
maandag 4 maart 2019                zie voorjaarsvakantie
dinsdag 5 maart 2019                  studiedag
donderdagmiddag 18 april 2019   zie meivakantie
vrijdag 28 juni 2019                    studiedag
vrijdag 19 juli 2019                     zie zomervakantie

Activiteiten:

vrijdag 13 juli: Start zomervakantie
maandag 27 augustus: Start schooljaar 2018-2019

Van harte gefeliciteerd!

30-06 Joris van Os                              01-07 Faylinn Hendriks
01-07 Jessey Hendriks                         01-07 Maxim Hendriks
05-07 Jeffrey Salentijn                        07-07 Jordan de Brabander
10-07 Lara Fayyad                              10-07 Sven Vellekoop
12-07 Keith Zuiderwijk                        13-07 Rens Heskes
13-07 Marit van Leeuwen                    14-07 Kyano Heskes
14-07 Joey Koehorst                           14-07 Sara van Vliet
15-07 Rosemarie Damen                     16-07 Olinka van Dijk               
17-07 Dani Rahouani                           20-07 Noortje Naerebout
25-07 Sam van Nierop                        27-07 Liam Meijer
29-07 Sanny Ondaatje                        29-07 Sem Wehba
31-07 Evi van Nierop                          31-07 Lieke Stijger
31-07 Thom Stijger                            02-08 Julia Jungschläger
02-08 Demi Niemantsverdriet              03-08 Melissa Duikersloot
03-08 Dion van Schie                         04-08 Liz van der Knaap
04-08 Devon van der Meijde               06-08 Justen Hauser
07-08 Audrey Kone                            08-08 Finn van Leeuwen
09-08 Ben van der Knaap                   10-08 Jolijn Bol
10-08 Max Kuivenhoven                     10-08 Olivier Verjaal
10-08 Indy Volkering                          12-08 Wesley Elzing
13-08 Denzel Luijbregts                      13-08 Scott Luijbregts
13-08 Noa van Ruijven                       15-08 Morris Duynisveld
16-08 Lizzy de Vos                             19-08 Ryan de Jong
20-08 Jordy Smith                             21-08 Milan Hendriks
23-08 Jacky van Kester                      23-08 Matthew Reiche
25-08 Jasper den Dulk                       27-08 Nienke Olsthoorn
28-08 Filou van der Kruk                   29-08 Diesel Pex
29-087 Denn Wensveen                     31-08 Youstos Saleep

Tip tegen de zomerdip

Als kinderen tijdens de zomervakantie regelmatig lezen is er geen sprake van terugval in de leesontwikkeling. Hieronder tips die laten zien hoe leuk en makkelijk lezen in de vakantie kan zijn!

Lees meer
 
1e Communie 2018
 
Verburch-hof

De Ruijtbaan 81
2685 RS Poeldijk
0174 - 210 410
info@verburch-hof.wsko.nl

 
Copyright © 2015 verburchhof.wsko.nl
Online versie | Afmelden