Verburch-hof

Groepen 4

Kerstmusical

Wat waren de kinderen van groep 4 blij toen ze in oktober hoorden dat ze de musical ‘Het mooiste geschenk’ mochten uitvoeren. Vanaf dat moment werd er tijdens ‘cultuurrijk’ op de vrijdagmiddagen heel hard gewerkt om de liedjes en de teksten eigen te maken. De kinderen maakten daarnaast zelf het decor, geborduurde kronen en sterren voor het stuk. Ouders en grootouders hielpen mee met de voorbereiding en ook werd er door een van de ouders een prachtige engelendans ingestudeerd.

Op woensdag 18 december mochten ze eindelijk de musical uitvoeren voor de kinderen van de school. Vooraf waren ze wel een beetje zenuwachtig, want het was best spannend om op het grote podium te staan.
Uiteindelijke zetten ze een knappe prestatie neer met prinses Yasmine en koning Balthasar in de hoofdrol. Yasmine, de dochter van de koning, ging net als haar vader de ster achterna om de koning van de vrede te zoeken. In haar reiskoffer had zij prachtige geschenken om aan Jezus te geven, maar onderweg gaf zij alles weg aan mensen die het heel hard nodig hadden. Het eind van het spel eindigde in de kerststal, waar zij met lege handen tegenover het kind stond. In een prachtige solo zong Maria haar toe dat haar lege handen nu juist het mooiste geschenk was. Na afloop kregen de kinderen een welverdiend applaus. Voor eventjes voelden zij zich een echte ster!

Pietenochtend

De pietenochtend was een groot succes!

De kinderen een mooie pietenmuts gemaakt, kruidnootjes gebakken en de kinderen hebben hun best gedaan bij de ozosnel gym. Ook kwam Meester Ben langs, hij speelde op zijn accordeon verschillende sinterklaasliedjes. De kinderen zongen vrolijk mee.

Op bezoek in het bos

In het Staelduinse bos hebben we een herfstwandeling gedaan. Wat was dit leuk! We hebben verschillende bomen gezien. De kinderen weten nu wat een beukenboom, dennenboom en populier is. De oudste boom van het bos is 300 jaar oud! Wat was die dik en mooi. Tijdens de wandeling zagen we ook heel veel paddenstoelen. De kinderen kregen een vergrootglas, hiermee konden ze onder de paddenstoel kijken. De kinderen waren echte onderzoekers. 

Kinderboekenweek

De groepen 4 werken veel samen. De opening van de kinderboekenweek hebben we ook met elkaar gedaan. De kinderen hebben het liedje van de kinderboekenweek geoefend en een Kahoot quiz over vervoersmiddelen gedaan. Dit is een quiz die je maakt via de chromebook. Het was een gezellige ochtend met elkaar! 

GROEP 4

Welkom op de bladzijde van groep 4!

In groep 4 wordt er hard gewerkt. In groep 4 kunnen de kinderen al lezen en gaan we dit nog verder oefenen. We lezen op veel verschillende manieren: zelf, duolezen, toneellezen, rijtjes lezen. Ook thuis lezen de kinderen en voor het beter leren lezen is ook voorlezen erg belangrijk. Dagelijks lezen de kinderen. Lezen leer je door te lezen! 10 minuten per dag is genoeg, maar wel regelmatig.

Met behulp van de methode RekenRijk bieden wij het rekenonderwijs aan. Aan het eind van groep 4 kunnen de kinderen de getallen t/m 130 plaatsen op de getallenlijn. De kinderen kunnen tellen met sprongen van tien en huppen van 1. De kinderen kunnen optellen en aftrekken tot en met 100. Ook wordt er geoefend met klokkijken, rekenen met geld en het meten.

De tafels zijn erg belangrijk dit jaar! Aan het einde van het jaar moeten de kinderen de tafels 1 t/m 10 op volgorde en door elkaar weten. De tafelsommen vlot door elkaar kennen is onmisbaar voor het verdere rekenonderwijs!

In groep 3 hebben de kinderen aan elkaar leren schrijven. In groep 4 leren de kinderen de hoofdletters. 

Twee middagen in de week staat het spelenderwijs leren centraal. Dit doen wij door een bezoek te brengen aan SpeelRijk. Hier zijn verschillende hoeken die aansluiten een thema. De kinderen werken spelend aan de doelen die zij in de ochtend aangeboden hebben gekregen. Wij werken deze middagen groepsdoorbroken met de groepen 3 en de andere groep 4.

De kinderen krijgen 2 keer per week gym van een vakdocent.

Regelmatig doen we met de groepen 4 ook activiteiten samen. Bijvoorbeeld een knutselacitiviteit of een taalspel. Op onze pagina ziet u een aantal acitiviteiten die wij dit schooljaar hebben gedaan.