Groepen 3

Hoera, ik zit in groep 3!

Hoera! Ik zit in groep 3

De eerste weken in groep drie zijn alweer achter de rug. Voor sommige kinderen was het allemaal best een beetje spannend. We zijn nu drie weken verder en de meeste kinderen voelen zich helemaal thuis. Ze hebben een heleboel woorden geleerd en met de aangeleerde letters kunnen ze zelf nieuwe woorden maken. Er zijn kinderen die zelfs al voorgelezen hebben op de voorleesstoel. Het eerste werkboekje van Veilig Leren lezen is vorige week mee naar huis gegaan. De kinderen zijn er maar wat trots op! Verder hebben de kinderen kennis gemaakt met de rekenmethode ‘Rekenrijk’. Het rekenen gaat nu nog spelenderwijs. En natuurlijk voor het eerst gym in de grote gymzaal bij juf Yvonne en juf Bo. 

Het zijn heel wat nieuwe ervaringen in korte tijd!

 

De gymles

Gymles in de grote gymzaal bij juf Yvonne en juf Bo

Een herfstwandeling in het Prinsenbos

Kerstmusical

Wat waren de kinderen van groep 3 toen ze in oktober hoorden dat ze de musical ‘Het mooiste geschenk’ mochten uitvoeren. Vanaf dat moment werd er tijdens ‘cultuurrijk’ op de vrijdagmiddagen heel hard gewerkt om de liedjes en de teksten eigen te maken. De kinderen maakten daarnaast zelf het decor, geborduurde kronen en sterren voor het stuk. Ouders en grootouders hielpen mee met de voorbereiding en ook werd er door een van de ouders een prachtige engelendans ingestudeerd.

Op woensdag 18 december mochten ze eindelijk de musical uitvoeren voor de kinderen van de school. Vooraf waren ze wel een beetje zenuwachtig, want het was best spannend om op het grote podium te staan.
Uiteindelijke zetten ze een knappe prestatie neer met prinses Yasmine en koning Balthasar in de hoofdrol. Yasmine, de dochter van de koning, ging net als haar vader de ster achterna om de koning van de vrede te zoeken. In haar reiskoffer had zij prachtige geschenken om aan Jezus te geven, maar onderweg gaf zij alles weg aan mensen die het heel hard nodig hadden. Het eind van het spel eindigde in de kerststal, waar zij met lege handen tegenover het kind stond. In een prachtige solo zong Maria haar toe dat haar lege handen nu juist het mooiste geschenk was. Na afloop kregen de kinderen een welverdiend applaus. Voor eventjes voelden zij zich een echte ster!

letterfeest

HOERA

Wij hebben alle letters geleerd.
Dat hebben wij gevierd met een letterfeest.
De juffen hadden een letterspeurtocht uitgezet in de school.
De kinderen uit groep 8 kwamen ons helpen bij de letterspeurtocht.