Groep 3a

kern 3

De nieuwe letters in kern 3 zijn: d, oe, z, ij, h.
De kinderen oefenen het lezen en maken van woordjes die bestaan uit één lettergreep met die letters die ze kennen, zoals kaas, eet en nee.

veilig gespeld

Leren lezen is een van de belangrijkste vaardigheden in groep 3. Kinderen vinden het superleuk om te laten zien wat ze al kunnen lezen. Met de magnetische letterdoos leren kinderen spelenderwijs zelf woorden en zinnetjes leggen. De kinderen werken elke dag met de letterdoos. 

veilig en vlot

Veilig en vlot behoort net als Veilig gespeld tot het belangrijkste basismateriaal van de leerlingen. Bij elke kern ontvangen de kinderen een nieuw veilig en vlotboekje.
Met Veilig en vlot oefenen leerlingen de nieuwe letter meteen in steeds wisselende combinaties met bekende letters en op verschillende woordposities. Niet alleen in losse woorden, maar ook in zinnen en korte teksten.

spelletje

Als de kinderen klaar zijn met hun taken is er tijd voor een leerzaam spelletje.

 

kern 2

In kern 2 leren de kinderen de volgende vijf letters: n, t, ee, b, oo.
Met elke nieuwe letter die de kinderen leren, wordt hun wereld weer een stukje groter: ze kunnen meer boeken lezen en meer woorden maken. Ondertussen breiden ze ook hun woordenschat en kennis van de wereld uit.

kinderboekenweek 2017

kern start en kern 1

We zitten nu 5 weken in groep 3.
De afgelopen periode hebben we de volgende letters geleerd: i, k, m, s, p, aa, r, e, v.
Met deze letters kunnen we nu al korte zinnen en tekstjes lezen, zoals ‘raap’, ‘rem’ en ‘kip’.