Verburch-hof

BreinRijk is gestart

©BreinRijk Verburch-hof

Maandag hebben we gesproken over onszelf, over respect hebben voor elkaar en elkaars mening. We filosofeerden over de vraag: Kun je alles leren? Met de ene groep kwamen we terecht in het heelal en het universum en de vraag: Is dat wel of niet eindig? Met de andere groep kwamen we terecht bij praktische oplossingen hoe we een giraf konden leren vliegen. 

We konden een doolhof tekenen, zonder dat we met elkaar spraken, maar door wel samen te werken. Communiceren kan door praten, maar ook door kijken (wat doet de ander), door te voelen (hoe hard trekt de ander, moet ik daar in mee gaan of juist niet). We kwamen er achter dat iedereen belangrijk was bij het samenwerken.

 

 

Vrijdag hebben we geleerd dat een computer eigenlijk een dom ding is, en pas iets kan doen als wij mensen commando's geven. Computertaal bestaat eigenlijk alleen uit nullen en enen (nee en ja). We gingen praktisch aan de slag met binair tellen. We hebben cijfers ontcijferd en woorden gemaakt en ontcijferd. Soms samen en soms alleen.


Elke bijeenkomst eindigen we met een persoonlijke evaluatie in één zin.  In die zin (losse woorden mag ook) kun je aangeven wat leuk was, wat nieuw was, wat je hebt geleerd, wat je bijzonder vond. Zo ontstaat een soort dagboek.?