Verburch-hof

Dit is de Verburch-hof!

Hier staan wij voor:

Het schoolteam werkt opbrengstgericht om 'eruit te halen wat erin zit';
Er wordt gebruik gemaakt van de principes van samenwerkend (coöperatief) leren om zodoende tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van álle leerlingen;
In alle klassen wordt les in de Engelse taal gegeven;
Het is belangrijk dat iedere leerling zich goed, veilig en geaccepteerd voelt. Alle kinderen hebben aandacht nodig, evenals duidelijkheid en structuur. Om deze redenen hanteert de school in het hele gebouw dezelfde afspraken en regels, die zijn uitgewerkt in o.a. een gedragscode en anti-pestprotocol;
Daarnaast wordt het traject van de Vreedzame school gevolgd. De Vreedzame School is een programma dat streeft naar een verandering in de schoolcultuur. Een school die zich Vreedzame school kan noemen, is een gemeenschap, waarin iedereen zich betrokken en verantwoordelijk voelt en op een positieve manier met elkaar omgaat. De leerlingen worden ingezet als mediator en denken mee via de leerlingenraad. Sinds mei 2011 mogen wij ons de eerste Vreedzame school van het Westland noemen. Daar zijn we trots op!
De school heeft een betrokken en actieve medezeggenschapsraad en oudervereniging.