Verburch-hof

15 maart geen school i.v.m. onderwijsstaking.

Brief 4 februari:
Beste ouders/verzorgers,
Staking vrijdag 15 maart 2019

In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat u geïnformeerd zou worden over “wel of niet staken” op vrijdag 15 maart 2019.

Het team van de “Verburch-hof” heeft unaniem besloten deel te nemen aan de landelijke onderwijsstaking op vrijdag 15 maart a.s. Op deze vrijdag zal de school dus dicht blijven.

Ook deze keer hebben wij een dubbel gevoel: we duperen ouders en leerlingen. En dat al voor de 4e keer sinds oktober 2017. En toch gaan we staken omdat het belang van het onderwijs nu en in de toekomst op het spel staat.
Wij willen u graag aangeven waarom we in zo’n korte periode (nog geen 1,5 jaar) voor de 4e keer gaan staken.

1. Tekort aan “handen in de klas”.
De maatschappij verwacht dat we passend onderwijs bieden. Uiteraard kan ieder leerkracht zich hierin vinden! Die wens gaat niet gepaard met de juiste voorzieningen en ondersteuning. Met meer “handen in de klas” doe je alle leerlingen recht; niet alleen de leerlingen die extra aandacht nodig hebben, maar ook de overige leerlingen en de leerkrachten.

2. Vervangingsproblematiek
Er is een groot tekort aan (inval)leerkrachten. Gelukkig hebben we op de “Verburch-hof” een heel laag ziekteverzuim (onder de 2 procent), maar BreinRijk is dit schooljaar al zo’n 4 keer uitgevallen, omdat Jolanda een zieke collega moest vervangen. Invallers zijn (zeker op korte termijn) niet/nauwelijks te krijgen.

3. Aantrekkelijkheid van het onderwijs
Jonge mensen kiezen relatief minder voor het onderwijs. Het salaris is één van oorzaken die deze jongeren aangeven, naast de beperkte doorgroeimogelijkheden en de werkdruk.

De hoofdreden van het staken voor het team van de “Verburch-hof” is de zorg voor de toekomst van het onderwijs. Dat is niet een zorg “voor later”: we hebben er nu al mee te maken.

Met vriendelijke groet,
Richard de Graaff,